Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 22 2017

minutaciszy
6157 f3ac
Reposted fromzciach zciach viakjuik kjuik
minutaciszy
5673 e17d
Reposted fromzciach zciach viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj

August 17 2017

June 11 2017

minutaciszy
2237 0266
Reposted fromstarryeyed starryeyed viagwiazdeczka gwiazdeczka
minutaciszy
Pozwól, aby ktoś zaczął Cię zdobywać, walczyć o Ciebie. Aby ktoś czuł, że musi zasłużyć na to, by Cię mieć. Żeby pomyślał, że to właśnie Ty jesteś z tej wyższej półki i że musi sprostać wyzwaniu. Coś, co jest trudne do zdobycia, jest dużo bardziej szanowane i cenione niż to, co samo przychodzi bez wysiłku.
— Marcin Szczygielski
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaucieknijmi ucieknijmi
minutaciszy
1192 9bd7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaucieknijmi ucieknijmi
minutaciszy
Chciałabyś usłyszeć, że miłość najważniejsza, ale ode mnie nie usłyszysz. Miłość nie jest najważniejsza. Ważniejsze jest szczęście. Jeśli miłość nie daje szczęścia, to kij z nią.
Reposted fromjoannem joannem viagwiazdeczka gwiazdeczka

May 15 2017

minutaciszy
1859 a089 500
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viaall-about-kate all-about-kate
minutaciszy
1252 856e 500
Reposted fromsiara siara
minutaciszy
6135 6890 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viagwiazdeczka gwiazdeczka
3603 ccf5

Bet she has skills…

Reposted frommyry myry viakjuik kjuik
minutaciszy
8968 47e6 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viagwiazdeczka gwiazdeczka
8336 1b1f 500
minutaciszy
1472 baf1 500
Reposted fromodrzutowiec odrzutowiec viainkwizytor inkwizytor
minutaciszy
7044 e047
Reposted fromtfu tfu viahalucynowa halucynowa

July 10 2015

minutaciszy
minutaciszy
9044 0e21
minutaciszy
4951 2fe8 500
minutaciszy
minutaciszy
6560 995c
Reposted fromnazarena nazarena viamadamebutterfly madamebutterfly
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl